1,5% dla TIO

KRS 0000051072

Dzięki państwa wrażliwości społecznej i aktywnej pomocy oraz przekazaniu 1,5% swojego podatku na wsparcie naszych licznych i pożytecznych przedsięwzięć:

  • wydłużono czas pracy 17 świetlic do 4 godzin dziennie dla 700 dzieci i młodzieży, wymaga jącej wyrównania szans edukacyjnych, społecznych i życiowych oraz dożywiania dzieci
  • prowadzono bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla społeczeństwa
  • zorganizowano dzień dziecka i wieczerze wigilijną dla wychowanków świetlic, ucząc szacunku dla tradycji rodzinnych i narodowych
  • zorganizowano kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin najbiedniejszych i kryzysowych.

Nasza pomoc, wsparcie i edukacja dociera rocznie do ponad 2000 osób dorosłych i dzieci. Prosimy o pomoc i wsparcie naszych inicjatyw również w nadchodzącym 2011 roku. Niech ta serdeczna prośba dotrze za Państwa pośrednictwem do kolejnych Darczyńców, których ofiarność pomoże w obejmowaniu edukacją, pomocą i poradnictwem coraz to liczniejsze grupy dzieci i osób dorosłych oczekujących na życzliwość i przyjazną dłoń.

Prosimy o wsparcie finansowe misji programowej Towarzystwa, w wysokości 1,5% swojego podatku dochodowego za rok poprzedni, zgodnie z ustawą „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami.

Skip to content