Uzależnieniom mówimy stop

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt pt. Uzależnieniom mówimy STOP. W ramach realizacji projektu podjęte będą działania informacyjno – edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości beneficjentów na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia.

Projekt realizować będziemy od 01 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Zaplanowaliśmy szereg działań profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia m.in. cykl szkoleń dla wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów dotyczący szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych, zastosowania w profilaktyce Dialogu Motywującego oraz wczesnej interwencji kryzysowej.

Dla naszych wychowanków zaplanowaliśmy imprezę profilaktyczną w Pradolinie, z bogatym programem rekreacyjno – edukacyjnym oraz wspólnym posiłkiem. Ponadto imprezy kulturalne (kino, teatr) oraz zajęcia na basenie. Zajęcia z dietetykiem propagować będą zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia. Na zakończenie projektu zaplanowaliśmy spektakl profilaktyczny, uroczyste podsumowanie połączone z wręczeniem nagród. Będzie się działo.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

Skip to content