„Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”

„Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży” to zadanie publiczne województwa wielkopolskiego, które będzie realizowane – w terminie od 22 maja do 31 grudnia 2024 roku – przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu uruchomimy:

–  Wakacyjne Pogotowie Edukacyjne. Będzie to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, doświadczających kryzysów emocjonalnych. Tutaj znajdą pomoc i wsparcie.
– dla uczniów przygotujemy warsztaty nt. „Mądre wybory w życiu i w sieci” oraz „Rodzina bez przemocy”

–  dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policjantów, członków zespołów interdyscyplinarnych przeprowadzimy szkolenia pod wspólnym hasłem: Nastolatek w kryzysie – o objawach, których nie wolno lekceważyć i w jaki sposób wspierać ucznia w okresie dorastania z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego.

– dla dzieci z 13 placówek wsparcia dziennego przygotujemy bogaty program profilaktyczno – rekreacyjno – edukacyjny, wycieczkę do Mandorii, spektakl teatralny i seans filmowy oraz zajęcia sportowe.

Szczegółowe informacje na stronie www.tio.konin.pl oraz pod numerem telefonu 63 240 61 93 i 663 775 604.

 

                                                                                                                                                         Tak bawiliśmy się na festynie w Pradolinie w dn. 15.06.24r.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content