„LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”

logo lus2
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z dniem 1 stycznia 2017 roku realizuje Projekt: „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w Partnerstwie z Powiatem Konińskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach działania 7.2.1.
Numer Projektu : RPWP.07.02.01-30-0014/15
Wartość Projektu – 3 979 499,05 w tym:
a) ze środków europejskich w kwocie 3 382 574,18 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 397 949,91 zł co stanowi 10% wydatków kwaLIFIKOWANYCH
Wkład własny w kwocie 198 974,96zł ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku, w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez Towarzystwo w Gminie Wilczyn, Stare Miasto i Golina.

W ramach realizacji w/w zadania w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzone są :

– zajęcia  socjoterapeutyczne

– zajęcia wyrównujące braki językowe

– zajęcia wyrównujące braki kompetencji matematycznych

– zajęcia w postaci wsparcia psychologicznego – warsztaty dla rodziców

W Gminie Wilczyn w Sołectwie Kopydłowo utworzono od 01.03.2017r. nową placówkę – świetlicę środowiskową, do której uczęszcza 25 dzieci.

Świetlica została doposażona w meble, komputery, gry i materiały edukacyjne, dywan, krzesła, stoły, wieszaki, meblościankę, piłkarzyki,  artykuły gospodarstwa domowego i inne niezbędne do prowadzenia zajęć.  Dzieci dożywiane są w postaci podwieczorku.

 

W  świetlicach socjoterapeutycznych zatrudniono kwalifikowaną, kompetentną, doświadczoną kadrę wychowawców i kierowników.

SAM_2452 SAM_2455 SAM_2459 SAM_2460 SAM_2461 SAM_2463 SAM_2470 SAM_2475 SAM_2477 SAM_2480 SAM_2483 SAM_2488

20170309_085830 20170309_085858 20170309_090009 20170309_090023 20170309_090044 IMG_20170308_124538

IMG_20170313_155113 IMG_20170313_155944 IMG_20170313_162752 IMG_20170314_161550 IMG_20170314_161558 IMG_20170314_165622 PART_1489589787091 PART_1489589825997 PART_1489590421380 PART_1489590442338

Skip to content