Bezpieczne wakacje

Pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina w Parku im. F. Chopina w Koninie odbył się w dniu 26 czerwca 2018 roku festyn pt. „Bezpieczne wakacje w mieście”.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich na rozpoczęcie wakacji letnich zorganizowało festyn dla 124 uczestników półkolonii letniej, uczniów konińskich szkół podstawowych.

Zaproszenie na festyn przyjęli:

– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie

– Komenda Miejska Policji w Koninie Wydział Prewencji

– Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

– Państwowa Straż Pożarna  w Koninie

Dla 124 wychowanków przygotowano wiele atrakcji, m.in. konkursy, zabawy, quizy, krzyżówki, ćwiczenia sprawnościowe i pogadanki nt. bezpieczeństwa, jak się zachować w sytuacji  zagrożenia, kogo powiadomić.

Podczas 10 dniowych półkolonii dzieci uczestniczyć będą  w ciekawym, edukacyjnym, atrakcyjnym, turystycznym i sportowym programie. Będą wycieczki, seans filmowy, animacja w Skansen Bicz i wiele innych atrakcji.

Organizację półkolonii sfinansował Samorząd  Miasta Konina.

Dziękujemy