Bieg po zdrowie.Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuje, że w dniach od 03 października do 31 grudnia 2022 roku realizuje projekt pt.Bieg po zdrowie. Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań”

W siedzibie naszego stowarzyszenia uruchamiamy z dniem 03.10.br. Punkt Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego, z dyżurami specjalistów (wizyta po uprzednim telefonicznym umówieniu).

Wychowanków naszych świetlic oraz wychowanków rodzin zastępczych z Powiatu Konińskiego wraz z opiekunami zapraszamy na festyn do Pradoliny gmina Krzymów w dniu 08 października br. w godz. od 10.00 do 15.00.

W październiku br. w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich planujemy cykl szkoleń20 godz. dla wychowawców świetlic, nauczycieli, rodziców, wychowawców, dzieci oraz innych specjalistów, w zakresie radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi, w duchu dialogu motywującego i ćwiczeń uważności.

O innych fantastycznych działaniach będziemy informować na naszej stronie.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa  Wielkopolskiego.

Harmonogram dyżurów specjalistów