„FreD goes net”

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Samorządu Miasta Konina – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zrealizowało w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 roku w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej  w Koninie i  Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy Sądzie Rejonowym  w Koninie rekomendowany Program Profilaktyczny „FreD goes net” .

Do Programu została zakwalifikowana młodzież, w wieku 13 – 19 lat, która przejawiała zachowania ryzykowne  i problemowe, w tym na podłożu zażywania substancji psychoaktywnych.

Zajęcia realizowały Panie: Małgorzata Starosta – instruktor Programu, pedagog, socjoterapeuta i specjalista ds. uzależnień oraz przemocy w rodzinie  oraz Jolanta Pietrzyk, pedagog, psycholog uzależnień oraz socjoterapeuta.

Zaangażowanie Pani Małgorzaty Starosta i Jolanty Pietrzyk  w proces resocjalizacji młodzieży zostało docenione przez  Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie i Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym.

Skip to content