Informacja o wynikach postępowania na kurs prawa jazdy kat B

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2022 PROWADZONEGO W OPARCIU O  ZASADĘ RÓWNEGO TRAKTOWANIA, UCZCIWEJ KONKURENCJI I PRZEJRZYSTOŚCI 

konin-22032022105604

Skip to content