Informacja o wynikach postępowania na kursy prawa jazdy kat B i C

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2022 PROWADZONEGO W OPARCIU O  ZASADĘ RÓWNEGO TRAKTOWANIA, UCZCIWEJ KONKURENCJI I PRZEJRZYSTOŚCI 

Informacja o wyborze oferty

Skip to content