Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę bonów żywnościowych

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/10/2022 PROWADZONEGO W OPARCIU O  ZASADĘ RÓWNEGO TRAKTOWANIA, UCZCIWEJ KONKURENCJI I PRZEJRZYSTOŚCI 

wyniki