Jubileuszu 60 lecia Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

W dniu 12 października 2023 roku – Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie obchodził Jubileusz 60 Lecia.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich podziękowało za wieloletnią współpracę – Dyrektorowi Szkoły Panu Karolowi Leszczyńskiemu i wszystkim pracownikom szkoły.

Z okazji Jubileuszu – wyróżniono  nauczyciela szkoły Pana Arkadiusza Rabiegę, któremu Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich przyznał Medal dr Jakuba Szymkiewicza za propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  – składamy Nauczycielkom i Nauczycielom  wyrazy uznania i szacunku dla ich pracy. Życzymy zdrowia, satysfakcji i pogody ducha.

Anna Lewandowska

Skip to content