Kolonie z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w Ośrodku Kolonijnym „Panorama” w miejscowości Szczyrk

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina w czasie od 25 lipca do 3 sierpnia 2018 roku zorganizowało kolonie z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, dla 90 dzieci i młodzieży z gmin: Zagórów i Słupca – pow. słupecki, Przykony – pow. turecki oraz Starego Miasta – pow. koniński.

Dzieci i młodzież przebywały w Ośrodku Kolonijnym „Panorama”. Uczestniczyły w bogatym programie turystycznym, sportowym, edukacyjnym i rekreacyjnym.  Koloniści odbyli wiele wycieczek, zwiedzili ciekawe miejsca.

Zadanie współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ponadto zadanie wsparło finansowo i merytorycznie Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz samorządy gminne.