Kolonia socjoterapeutyczna w Białym Dunajcu

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało kolonie w górach w Białym Dunajcu, 
połączone z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla 99 dzieci i młodzieży z pow. konińskiego, 
tureckiego i kolskiego. Dla dzieci przygotowano bogaty i różnorodny program turystyczny, 
sportowy, rekreacyjny i kulturalny. 
Projekt współfinansowany  ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.