Komunikat o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Słupeckim od 20 października 2020r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich informuje, iż  w terminie od 20 października 2020 roku do dnia odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej w powiecie słupeckim.

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektroniczne. W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego należy najpierw dokonać zgłoszenia telefonicznego od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 63 275 86 06, w godzinach od 09.00 do 13.00 Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.