Komunikat o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Konina od 26 marca 2020r.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, tymczasowo zawiesza się – od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania – udzielanie porad osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie miasta Konina i organizuje się udzielanie porad wyłącznie telefonicznie. 

Odwołane zostają wszystkie wcześniej umówione wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Konina.

Aby ustalić termin udzielenia porady lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego – prosimy o kontakt pod nr tel. 63 240-13-72  ( w godzinach 7.30 – 15.30) lub mailowy pawel.pyrzynski@konin.um.gov.pl

Oto dokumenty potrzebne do uzyskania porady prawnej, których skan – po wypełnieniu – należy przesłać na adres pawel.pyrzynski@konin.um.gov.pl :

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html