KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA „Bieg po zdrowie. Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań”.

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA

„Bieg po zdrowie. Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań”.

Patronat Prezydent Miasta Konina

Współorganizator – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich oraz Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie

26 października 2022 roku

CKiS Dom Kultury OSKARD w Koninie

 

Program konferencji

 

1.Powitanie uczestników konferencji przez Prezydenta Miasta Konina

2.Wykład Pani prof. dr hab. n. med. Agnieszki Słopień – specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży  nt.-Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce , najczęstsze zaburzenia psychiczne pojawiające się w okresie rozwojowym – objawy, przyczyny, przykłady kliniczne

3.Wykład Pana Roberta Rejniaka – niezależnego eksperta Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ds. realizacji międzynarodowego projektu „FreD goes net”, specjalisty psychoterapii  uzależnień, trenera i superwizora Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego nt-    Bariery komunikacyjne, a dialog motywujący, jako skuteczna metoda pracy z młodzieżą, wykazująca zachowania ryzykowne związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

4.Kryzysy w pandemii – jak wspomagać dorosłych, dzieci i nastolatków w walce z depresją, załamaniem, nihilizmem. Dobre praktyki – poszukiwanie skutecznych rozwiązań – wykład wygłosi  prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Bonum Humanum, dyrektor   Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z Zaburzeniami i Uzależnieniami w Józefowie, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, pedagog, socjolog, terapeuta uzależnień, autor wielu naukowych publikacji

Zapraszamy osoby chętne, które chcą wziąć udział w konferencji do zapisów klikając w link

Link do formularza zgłoszeniowego na konferencję – 26.10.2022r.

 

 

Skip to content