Konferencja pt. „Przytul hejtera”.

W dniu 5 czerwca 2017 roku Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich i Centrum Doskonalenia Nauczycieli  zorganizowali konferencję pod patronatem Prezydenta Miasta Konina pt. Przytul hejtera”.

W konferencji udział wzięli:

1.Pani Joanna Więckiewicz  z Biura Rzecznika Praw Dziecka , która omówiła ochronę dzieci w Internecie, w kontekście działań Rzecznika Praw Dziecka

2.Pan Szymon Wójcik z Fundacji „Dajemy dzieciom Siłę”, który omówił zagrożenia dla dzieci i młodzieży w Internecie, szkodliwe treści, cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty . Omówił wyniki badań w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Zaprezentował  także propozycje profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców – dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.

IS_022 IS_024 IS_028 IS_032 IS_034 IS_038 IS_040 IS_042 IS_051 IS_058 IS_064 IS_068 IS_089 IS_096 IS_003 IS_014