Kontynuacja LUS w 2023r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 62-500 Konin, ul. PCK 13 informuje o kontynuacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2023 roku w Kopydłowie Gmina Wilczyn – świetlicy środowiskowej dla 25 uczniów i dwóch świetlic w Gminie Krzymów dla 20 uczniów w ramach trwałości po zrealizowanym zadaniu w latach 2017-2018 pod nazwą „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.Realizowany w ramach Działania nr 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania nr 7.2.1. Usługi społeczne

W 2023 roku Towarzystwo aplikować będzie o  środki  na w/w działalność  m.in. w Gminie Krzymów, Wilczyn, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

W ramach kontynuacji  zadań statutowych planujemy dla dzieci organizację zajęć  socjoterapeutycznych, profilaktycznych,  promujących zdrowy styl życia, korekcyjno – kompensacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

 

Skip to content