Kontynuacja prowadzenia placówek wsparcia dziennego w 2022r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich kontynuuje realizację zadań publicznych:

1. „Wsparcie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów” zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Krzymów zgodnie z umową nr RO.524.3.2022 zawartą 22.03.2022r.

2. „Prowadzenie 2 świetlic: socjoterapeutycznej w Wilczynie i środowiskowej w Kopydłowie” zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Wilczyn zgodnie z umową nr U.43.03.2022 z 18.03.2022r.

 

3. „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla mieszkańców Gminy Dąbie w okresie od 18 marca 2022r. do 31 grudnia 2022r”zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Dąbie zgodnie z umową nr 35/2022 z 18.03.2022r.

Skip to content