Kontynuacja prowadzenia placówek wsparcia dziennego w 2024r. na terenie gminy Wilczyn

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich kontynuuje realizację zadania publicznego:

1. „Prowadzenie 2 świetlic: socjoterapeutycznej w Wilczynie i środowiskowej w Kopydłowie” zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Wilczyn zgodnie z umową nr U.66.02.2024 zawartą 29.02.2024r.

 

Skip to content