MAMA NA MEDAL

W dniu 23 maja 2019 br. w Młodzieżowym Domu Kultury  odbyła się uroczystość „Mama na medal”. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich było współorganizatorem uroczystości, w której wzięło udział 10 Stowarzyszeń tj. Stowarzyszenie ONA, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, Fundacja Otwarcie, Fundacja Podaj dalej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny-Wychowawczy w Marianowie, Stowarzyszenie Szkoła Twórczej Integracji w Milinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi -Aktywni.Nagrodzonych zostało 10 Mam.