Mediacje w 2023r.

Szanowni Mieszkańcy Konina  oraz powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich prowadzi mediacje w Koninie przy ulicy PCK 13. W Ośrodku Mediacyjnym zatrudnieni są mediatorzy, wpisani na listę mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Koninie, którzy pomogą  rozwiązać trudne problemy rodzinne, zawodowe, sąsiedzkie, pracownicze.

Zapraszamy

Informacja  pod numerem    telefonu    663 775 604 i 63 240 61 93

Skip to content