Olimpiada Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych w 2021r.

Tegoroczna XXVI Olimpiada Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych  oraz towarzyszący jej konkurs plastyczny przebiegały pod hasłem „Uzależnia mnie tylko zdrowe Życie”.Wyłonieni uczniowie z 11 konińskich szkół podstawowych  i  6 szkół ponadpodstawowych rozwiązali test wiedzy online oraz przygotowali prace plastyczne. Celem, który przyświecał temu wydarzeniu była promocja zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych i konsekwencji wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych.

Dla laureatów przewidziane zostały nagrody rzeczowe.

Organizator składa serdeczne podziękowania szkolnym koordynatorom za pomoc w realizacji tego zadania.

Zadanie sfinansowano ze środków Samorządu Miasta Konina

 

Do zobaczenia w przyszłym roku 🙂