OLIMPIADA WIEDZY O ŚRODKACH PSYCHOAKTYWNYCH ” JESTEM ASERTYWNY”

W dniu 4 kwietnia 2017 roku po raz XXII odbył się Miejski Finał Olimpiady Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych, który przeprowadziło Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich,  pod hasłem: ” Jestem asertywny”

Honorowy patronat nad olimpiadą przyjął Pan Józef Nowicki  Prezydent Miasta Konina.

Organizację olimpiady wspiera  samorząd Miasta Konina.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 przed budynkiem  Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie – młodzież konińskich szkół wspólnie ze swoimi nauczycielami  i społeczeństwem, w obecności  mediów i Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Pana Sławomira Lorka – uczestniczyła w barwnym happeningu , który zwracał uwagę na problem uzależnień.

Młodzież przygotowała prace plastyczne,  plakaty oraz  transparenty z hasłami głoszącymi afirmację życia , wolnego od nałogów. Każdy uczestnik happeningu otrzymał krokusa, który jest powszechnie uznany za symbol  trzeźwości.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich składa serdeczne podziękowanie uczniom konińskich szkół , za tak liczny udział w XXII finale olimpiady, nauczycielom, pedagogom i  psycholom szkolnym   za przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy, za piękne wiersze i piosenki.

Dziękujemy wspaniałym gościom za tak liczne przybycie na XXII finał olimpiady. Dziękujemy konińskim mediom za ciepłe słowa i  relacje z uroczystości. Dziękujemy sponsorom za dar serca – Panu Tadeuszowi Wojdyńskiemu Prezesowi Spółdzielni  Mleczarskiej w Koninie,  Panu Leszkowi Duszyńskiemu Prezesowi Frapo  Dystrybucja sp. z o.o. w Koninie,  Panu Przemysłowi Jóźwiakowi Prezesowi Banku  Spółdzielczego  w Koninie, P.P.   Barbarze  i Stefanowi  Grabowskim  z Agencji Ochrony  MAGNUM oraz Pani  Lucynie  Lenard – Woźniak  Dyrektorowi Młodzieżowego  Domu  Kultury  w Koninie.

Składamy serdeczne podziękowanie kierownikom Wydziały Promocji Urzędu Miejskiego w Koninie za wsparcie rzeczowe olimpiady.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

 

013 014 027 032 070 095 103 110 142 164 167 196 221 231 258 265 277 290 337 347 20170315_143609

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA