Olimpiada wiedzy „Uzależnieniom mówimy NIE”

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich po raz XXVIII było organizatorem miejskiej olimpiady wiedzy na temat uzależnień. Tegoroczne hasło brzmi: Uzależnieniom mówimy NIE.

W ramach olimpiady dzieci i młodzież z konińskich szkół rozwiązywały testy wiedzy, przygotowywały filmy i nagrania profilaktyczne, o tym, jakie w ich szkołach podejmuje się działania profilaktyczne. Uczniowie o uzdolnieniach literackich napisali wiersze profilaktyczne, a uczniowie o zdolnościach plastycznych przygotowali piękne prace na konkurs plastyczny.

Do XXVIII olimpiady  przystąpiło 135 uczniów, przygotowanych przez swoich nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Organizację olimpiady sfinansował Prezydent Miasta Konina Pan Piotr Korytkowski, który przyjął także patronat nad uroczystością. Dla wszystkich uczniów – laureatów olimpiady zakupiono nagrody, które zostały wręczone podczas finału.

 

https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/xxviii-miejski-final-olimpiady-wiedzy-na-temat-uzaleznien.html

 

 

Skip to content