Półkolonie letnie w 2017r.

Towarzystwo  Inicjatyw Obywatelskich ze środków Samorządu Miasta Konina  zorganizuje półkolonie dla dzieci i młodzieży z Miasta Konina, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, z programem profilaktycznym, z dożywianiem  i zajęciami sportowymi.

Łącznie wypoczynkiem wakacyjnym w miejscu zamieszkania  objętych zostanie 122 dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie  w czasie od 26 czerwca do 7 lipca 2017 roku, w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie w czasie od 26 czerwca do 7 lipca 2017 roku, a w świetlicy Starówka w Koninie w czasie od 31 lipca do 11 sierpnia 2017 roku.

Na półkolonii dzieci będą miały ciekawy program, wycieczki autokarowe i piesze, basen, kręgle, kino, zajęcia sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Opiekę sprawować  będzie doświadczona, kompetentna i opiekuńcza kadra wychowawców.