Półkolonie zimowe 2018r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  jest  organizatorem półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi, w czasie ferii w lutym 2018 roku.

Zimowym wypoczynkiem objęliśmy 122 dzieci i młodzieży z konińskich szkół . Półkolonia zimowa zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej nr 15 i nr 8 w Koninie oraz w siedzibie Towarzystwa.

Zadanie współfinansuje Samorząd Miasta Konina.