Poradnictwo prawne w 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta Konina oraz powiatów konińskiego, kolskiego i słupeckiego

Towarzystwo  Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuje, że w 2020  na terenie Miasta Konina oraz powiatów konińskiego, kolskiego i słupeckiego prowadzić będzie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.

W punktach porad udzielać będą adwokaci, radcowie prawni i magistrowie prawa, ponadto mediatorzy sądowi i doradcy obywatelscy.

Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług. Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać może każdy, kto złoży pisemne oświadczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu   663775604 lub 63 2406193.