PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich realizuje Projekt pt. „Program Nauki Zachowania” w czasie od 29 X do 31 XII 2018r. Projekt realizowany jest w 14 świetlicach, a uczestniczy w nim 185 wychowanków.

Realizację projektu poprzedziło 30 godz. szkolenie, które w siedzibie Towarzystwa przeprowadził autor PNZ Pan Jerzy Rządzki. Zajęcia profilaktyczne uzupełniane będą bogatym programem sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. W najbliższym czasie zaplanowano w świetlicach zajęcia z robotyki.

Realizację zadania współfinansuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.