Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Golina w 2022r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuję iż kontynuuje realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Golina w 2022r”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Golina.

 

Skip to content