Prowadzenie świetlic środowiskowych w Kopydłowie, Krzymowie i Brzeźnie

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 62-500 Konin, ul. PCK 13 informuje o kontynuacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019 roku w Kopydłowie Gmina Wilczyn – świetlicy środowiskowej dla 25 uczniów i dwóch świetlic  w Gminie Krzymów dla 20 uczniów.

Zadanie współfinansuje w 2019 roku Gmina Wilczyn oraz Gmina Krzymów  i Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach realizacji zadań statutowych dla dzieci planujemy zajęcia  socjoterapeutyczne, promujące zdrowy styl życia, korekcyjno – kompensacyjne, sportowe, turystyczne i kulturalne.

W 2019 roku Towarzystwo aplikować będzie o dodatkowe środki  na w/w działalność  m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim .