„Razem chronimy siebie”

Młodzież contra środki psychoaktywne „Razem chronimy siebie”

Po raz kolejny konińska młodzież pokazała, że jest wolna od uzależnień

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na Placu Wolności odbył się uliczny happening, pod patronatem i  z udziałem Prezydenta Miasta Konina i zaproszonych gości.

Happening był podsumowaniem XXIII edycji olimpiady wiedzy o środkach psychoaktywnych, którego organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich.

Młodzież konińskich szkół zaprezentowała wysoki poziom wiedzy profilaktycznej, przygotowała wiersze i piosenki o tematyce nawiązującej do tegorocznej olimpiady  – „Razem chronimy siebie”.

Na uroczystość XXIII finału zaproszenie przyjęli – Prezydent Miasta Konina, Przewodniczący Rady Miasta Konina, radni, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji, policja, sanepid, nauczyciele, rodzice, społeczeństwa Konina i konińska młodzież.

Podczas uroczystości Prezes Towarzystwa Anna Lewandowska i wieloletni dobroczyńca Towarzystwa Pan Leszek Duszyński zostali odznaczeni honorową odznaką „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Honorowe odznaczenia wręczył  Pan Kazimierz Pałasz – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Na uroczystości obecny był Pan Jarosław Cieszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego Departamentu Zdrowia UMWW  w Poznaniu.