Realizacja programu profilaktycznego pt. „Spójrz inaczej” w 2017r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich realizuje w czasie od 8 maja do 31 grudnia 2017 roku, z wyłączeniem okresu wakacji letnich program profilaktyczny pt. „Spójrz inaczej”. Program realizowany będzie  w 15 świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych w Koninie oraz w pow. konińskim i kolskim.

W ramach realizacji w/w zadania odbyło się w Koninie 60 godzinne szkolenie przygotowujące do realizacji programu.

270 wychowanków w okresie realizacji zadania uczestniczyć będzie w zajęciach socjoterapeutycznych, seansach filmowych, wyjazdach na basen i kręgle, w warsztatach z robotyki i programowania oraz w imprezie profilaktyczno – edukacyjno – rekreacyjnej w Gospodarstwie Agroturystycznym Pradolina w Szczepidle gmina Krzymów.

Dzieci będą dożywiane w formie podwieczorków. Zadanie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.