Realizowane projekty w 2019r.

W 2019r. realizujemy następujące projekty :

  • Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem”
  • „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych”  
  •  „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”
  • „Prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Świetlicy Środowiskowej w Kopydłowie”
  • „Prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek   wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Krzymów”
  •  ” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2019”
  •   „ Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbiu w okresie od 4 marca 2019r. do 31 grudnia 2019r.” 
  •    „Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  w Liścu Wielkim i  Żdżarach”