Realizowane zadania publiczne w 2018r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w 2018r. realizuje następujące zadania publiczne:

  • „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem” w Koninie przy ul. PCK 13, zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Konina
  • „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych” , zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Konina
  • „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”  , zadanie współfinansowane jest z budżetu Miasta Konina
  • „ Prowadzenie na terenie Gminy Krzymów dwóch świetlic środowiskowych w Brzeźnie i w Krzymowie” zadanie współfinansowane jest z budżetu Gminy Krzymów
  • „ Wsparcie prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilczyn” , zadanie współfinansowane jest z budżetu Gminy Wilczyn
  •  „ Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbiu ” , zadanie współfinansowane jest z budżetu Gminy Dąbie
  •  „ Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018”   , zadanie współfinansowane jest z budżetu Gminy Golina
  • „Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w Liścu Wielkim i  Żdżarach” zadanie współfinansowane jest z budżetu Gminy Stare Miasto