Realizowane zadania publiczne w 2020r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich informuje, iż w 2020r. realizuje następujące zadania publiczne :

  • Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem”- współfinansowane ze środków Miasta Konina
  • „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych”  – finansowane ze środków Miasta Konina
  •  „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”- współfinansowane ze środków Miasta Konina
  • „Prowadzenie 2 świetlic: socjoterapeutycznej w Wilczynie i środowiskowej w Kopydłowie”-  współfinansowane z Gminy Wilczyn
  • ” Wsparcie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek   wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów- współfinansowane z Gminy Krzymów
  •  ” Świetlica w łańcuszku profilaktycznym”-  współfinansowane z Gminy Golina
  •    „Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży  w Liścu Wielkim i  w Żdżarach”-  współfinansowane z Gminy Stare Miasto