Realizujemy program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, w czasie od 14 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

Program realizujemy w naszych placówkach wsparcia dziennego w Koninie oraz w dwóch powiatach – konińskim i kolskim. Dzięki współfinansowaniu zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – zakupiliśmy autorski program pt. „Odczuwaj, Ufaj, Mów”. Autor programu przeprowadził w Koninie, w siedzibie Towarzystwa 10 godzinne szkolenie przygotowujące do realizacji w/w programu. Nasi podopieczni uczestniczyć będą w bogatym programie sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.