Realizujemy program pt. „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.

W ramach projektu w siedzibie TIO w Koninie, ul. PCK 13 – psycholog prowadzi mediacje.
Prowadzimy również poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne.
Dla dzieci uczęszczających do naszych placówek – zajęcia w ramach grupy wsparcia.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty programowej.

Informacje pod nr tel. 63 240 61 93.
Poradnictwo jest bezpłatne.
Zadanie wspiera Wojewoda Wielkopolski