Spotkania wigilijne dla naszych podopiecznych.

W świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich odbyły się spotkania wigilijne. Dzieci zostały obdarowane paczkami ze słodyczami. W świątecznym nastroju składano sobie życzenia i śpiewano kolędy.

Nasi podopieczni uczestniczyli w seansie filmowym w kinie Helios nawiązującym do tematyki świątecznej. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Dla dzieci z Konina przygotowane zostały bony na zakup cieplej odzieży. Środki finansowe otrzymaliśmy od Pana Przewodniczącego Rady Miasta Konina.