Szkolenia edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”) w 2021r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich” w czasie od 26 listopada do 31 grudnia 2021 roku realizuje cykl szkoleń edukacyjnych, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”. W celu realizacji zadania publicznego specjalista profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – psycholog Pan Zbigniew Nabzdyk przeprowadzi cykl szkoleń skierowanych do osób/służb/instytucji, które mają za zadanie podejmowanie działań na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie. W Koninie przy ul. PCK 13 w siedzibie Stowarzyszenia odbędą się dwa szkolenia dla specjalistów z M. konina i powiatu konińskiego, a w gminach Olszówka, Przykona, Słupca, Zagórów, Dąbie i Kaczki Średnie – przeprowadzone zostaną szkolenia wyjazdowe.”

 Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.