Wyniki postępowania ofertowego nr 2/10/2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/10/2022 PROWADZONEGO W OPARCIU O  ZASADĘ RÓWNEGO TRAKTOWANIA, UCZCIWEJ KONKURENCJI I PRZEJRZYSTOŚCI 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty