Wznowienie pracy świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowej Miasta Konina od 14 maja 2020r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich informuję, iż z dniem 14.05.2020r. kontynuuje pracę w świetlicach socjoterapeutycznych Miasta Konina  oraz świetlicy środowiskowej Starówka,z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

All-focus

 

smart

smart

smart