Wznowienie pracy świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych powiatu konińskiego

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich informuję, iż z dniem 18.05.2020r. realizuje pracę w Świetlicy  Socjoterapeutycznej nr 10 w Golinie, Świetlicy  Socjoterapeutycznej nr 9 w Wilczynie, Świetlicy Środowiskowej nr 15 w Kopydłowie,  Świetlicy Środowiskowej nr 8 w Smólniku, Świetlicy Środowiskowej nr 11 w Brzeźnie a od dnia 26.05.2020r. w Świetlicach Socjoterapeutycznych nr 7 w Żdżarach i w Liścu Wielkim. z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego, on-line, wideo rozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych.