Zadania realizowane na terenie powiatu konińskiego i kolskiego w 2021r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich informuje, iż w 2021r. realizuje następujące zadania publiczne :

  • „Prowadzenie 2 świetlic: socjoterapeutycznej w Wilczynie i środowiskowej w Kopydłowie”-  współfinansowane ze środków Gminy Wilczyn
  • ” Wsparcie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek   wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów- współfinansowane ze środków Gminy Krzymów
  •  ” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina”-  współfinansowane ze środków Gminy Golina
  • „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla mieszkańców Gminy Dąbie w okresie od 18 marca do 31 grudnia 2021r.” – współfinansowane ze środków Gminy Dąbie