Zadania realizowane ze środków Samorządu Miasta Konina w 2023r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuje, że w 2023 roku kontynuuje realizację następujących projektów, ze środków Samorządu Miasta  Konina:

1.Prowadzenie sześciu świetlic socjoterapeutycznych, w których praca socjoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą  prowadzona jest w oparciu o rekomendowane programy m.in. „Odczuwaj – Ufaj – Mów”, „Epsilon”, „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”, „Spójrz Inaczej” i „Program Nauki Zachowania”.

Świetlice zlokalizowane są w:

– Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, ul. Wodna 1

– w Szkołach  Podstawowych  Nr 7, 8, 9, 12 i 15 w Koninie

2.Świetlica Środowiskowa „Starówka” w Koninie, ul. PCK 13

3.Program zapobiegania  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  pt.   „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w Koninie, ul. PCK 13 z dyżurami psychologa, pedagoga, prawnika i pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje o realizowanych projektach można uzyskać pod numerem telefonu  :

663 775 604 i 63 240 61 93

Skip to content