Zapytanie ofertowe na bony żywnościowe

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na bony żywnościowe w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy na dostawę bonów żywieniowych

zapytanie ofertowe

info-11072022080903

Skip to content