Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu małoletniego

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zwanym dalej zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na  zorganizowanie wyjazdu małoletniego na kolonie, zimowisko, obóz, zieloną szkołę, wycieczkę w ramach projektu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Zapytanie ofertowe w załączniku. Zapytanie ofertowe na wyjzad małoletniego.