Komunikat o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim od 16 marca 2020r.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich informuje, iż tymczasowo zawiesza się od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie porad osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu kolskiego i organizuje  udzielanie porad telefonicznie oraz z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Odwołuje  wszystkie wcześniej umówione wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kolskiego.

W celu ustalenia terminu udzielenia porady lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego prosimy o kontakt pod nr tel. 63 26-17-823 lub mailowy npp@starostwokolskie.pl

Stosowne druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod niniejszym linkiem:

https://www.bip.starostwokolskie.pl/436,nieodplatna-pomoc-prawna

Dokumenty potrzebne do uzyskania porady prawnej, których skan należy przesłać na adres npp@starostwokolskie.pl, znajdują się pod poniższym linkiem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html