„Uzależnia mnie tylko zdrowe życie.Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uprzejmie informuje, że w dniach od 01 X do 31 XII 2021 roku realizuje projekt pt. „Uzależnia mnie tylko zdrowe życie. Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”. W ramach projektu zapraszamy do skorzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, udziału w szkoleniu, zajęciach w 13 świetlicach  oraz zapraszamy do udziału w konferencji naukowo – szkoleniowej. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać na stronie internetowej Towarzystwa oraz pod numerem telefonu 63 240 61 93. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy”.

Program konferencji

konferencja

Harmonogram dyżurów specjalistów

harmonogram

 

W dniu 02 października br. w Gospodarstwie Agroturystycznym Pradolina w Szczepidle gmina Krzymów odbyła się impreza o charakterze  edukacyjno – rekreacyjnym i profilaktycznym. Wzięło w niej udział 162 dzieci i młodzieży wraz z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami.

Na program festynu złożyły się konkursy dla dzieci i rodzin, porady psychologa z zakresu uzależnień, ćwiczenia z wykorzystaniem ALKOgoogli, stoisko z materiałami  informacyjno – edukacyjnymi.  Ponadto zajęcia malarskie, przyrodnicze, ścieżka zdrowia, rzut podkową , jazda na koniu, piłka plażowa oraz wspólna nauka zumby.

Piękna i malownicza okolica oraz słoneczna pogoda sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili. Taka wspólna zabawa, na świeżym powietrzu, po okresie pandemii – sprawiła, że wszyscy spędzili niezwykły czas.

Organizacja festynu była możliwa do przeprowadzenia dzięki środkom , które pozyskało Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pt.

„Uzależnia mnie tylko zdrowe życie. Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”.

W dniach 02-03.10.2021, 09-10.10.2021r, 16-17.10.2021, 23-24.10.2021r. odbyło się 20 godzinne szkolenia dla 60 nauczycieli, wychowawców, rodziców i innych profesjonalistów w zakresie radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi oraz w zakresie nabycia umiejętności rozpoznawania oraz kierowania uczniów do pomocy specjalistycznej w sytuacjach kryzysowych.

 

 

W dniu 25 października br. w sali wykładowej Centrum Kultury i Sztuki  Oskard w Koninie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt: „Uzależnia mnie tylko zdrowe życie. Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”. Wzięło w niej udział  120 osób.

Na program konferencji złożyły  się wystąpienia Pani Jolanty Łazugi – Koczurowskiej  na temat:Profilaktyka, pierwsza pomoc psychologiczna i profesjonalna terapia w stosunku do dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne (używanie substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, wczesne i przypadkowe kontakty seksualne, zachowania autodestrukcyjne, agresywne, przestępcze i inne), Małgorzaty Łuby na temat:„Psychologiczne wsparcie społecznych następstw pandemii. Dzieci, młodzież i rodzice  w sytuacjach trudnych, stresujących, traumatycznych – interwencja kryzysowa”  oraz prof.dr hab. Mariusza Jędrzejko na temat: „Uzależnienia behawioralne i nowe zachowania ryzykowne – zjawisko, uwarunkowania rozwoju, kluczowe czynniki ryzyka, zagrożenia psycho-somatyczne i społeczne, profilaktyka na poziomie rodziny i szkoły”

Organizacja konferencji była możliwa do przeprowadzenia dzięki środkom , które pozyskało Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pt.„Uzależnia mnie tylko zdrowe życie. Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”.