Aktualności

Program redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie informuje, że od 30 czerwca 2014 roku do 30 listopada 2014 roku – realizuje program […]

10-05-15

Półkolonie letnie w Koninie

W czasie od 30 czerwca do 12 lipca 2014 roku – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich było organizatorem dwóch półkolonii letnich w […]

10-05-15

Realizujemy program zatytułowany „Działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom”, w czasie od 9 maja do 1 grudnia 2014 roku.

W ramach realizacji w/w projektu zwiększamy dostępność mieszkańcom Konina i subregionu konińskiego do poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów terapeutycznych dla osób […]

10-05-15

Realizujemy program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, w czasie od 14 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

Program realizujemy w naszych placówkach wsparcia dziennego w Koninie oraz w dwóch powiatach – konińskim i kolskim. Dzięki współfinansowaniu zadania […]

10-05-15

Realizujemy program pt. „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.

W ramach projektu w siedzibie TIO w Koninie, ul. PCK 13 – psycholog prowadzi mediacje. Prowadzimy również poradnictwo prawne, psychologiczne […]

10-05-15

KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

W dniu 19 maja 2014 roku o godz. 15.00 w siedzibie Towarzystwa w Koninie, ul. PCK 13 – rozpoczynamy kolejny […]

10-05-15

GALA POWIATU KONIŃSKIEGO

W dniu 24 stycznia 2014 roku podczas XV Gali Powiatu Konińskiego – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich otrzymało Tytuł Honorowy „Zasłużony dla […]

10-05-15

ZIMOWISKO Z NAUKĄ JAZDY NA NARTACH

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza Dzieci i Młodzież:

06-05-15

POMAGAMY DZIECIOM Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

Do 20 wychowawczyń ze świetlic socjoterapeutycznych w Koninie, Dąbiu, Golinie, Krzymowie, Olszówce, Powierciu, Starym Mieście i Wilczynie było skierowane szkolenie: […]

04-05-15